IK Plzeň s.r.o. – Projektová a inženýrská činnost pro dopravní stavby

ik-plzen

IK Plzeň s.r.o. se dlouhodobě specializuje na projektovou a investorsko-inženýrskou činnost v oblasti dopravních a občanských staveb. Dodáváme komplexní projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury. Zajišťujeme veškeré vstupní podklady (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové studie atp.) i subdodávky specializovaných profesí, pro které zajišťujeme koordinaci. Zpracováváme rovněž projektové dokumentace částí staveb formou subdodávek. Navrhneme Vám dopravní řešení včetně zajištění projektů pro všechny obory staveb od sjezdů k rodinným domkům, přes areály obytných zón, přeložky silnic, obchvaty a průtahy měst a obcí, rekonstrukce silnic a místních komunikací, ale i řešení koncepce dopravy a studií zastavitelnosti a parcelace území.

Rovněž se zabýváme součinností při získávání rozličných dotačních titulů.

kontakt:
IK Plzeň s.r.o.
Jednatel: Zbyněk Bartoň
Žižkova 16, 344 01 Domažlice
IČO: 497 89 066
DIČ: CZ49789066
mail: barton@ikplzen..cz
web: www.ikplzen.cz
telefon: +420 379 776 366
mobil: +420 602 389 905