• Poděkování statutárnímu městu Plzeň

    image001Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná děkuje statutárnímu městu Plzeň za přidělení dotace z programu Dotací do oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2019 ve výši 103 tisíc korun. Dotace byla použita na údržbu a provoz sportovního areálu a také na pronájem TV zařízení. Přidělení dotace významně pomohlo k zajištění nákladné údržby hřišť a sportovního areálu, který je využíván významně mládeží.  Děkujeme!

Leave a reply

Cancel reply