• Poděkování statutárnímu městu Plzeň

    image001Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná děkuje statutárnímu městu Plzeň za přidělení dotace z programu Dotací do oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 80 tisíc korun. Dotace byla použita na provedení letní regenerace travnatého fotbalového hřiště. Hřiště je využíváno především dětmi a mládeží. Přidělení dotace významně pomohlo k zajištění nákladné údržby hřiště a podpořilo tak práci s mládeží, neboť děti měly díky dotaci k dispozici kvalitní sportoviště. Děkujeme!

Leave a reply

Cancel reply