• Poděkování Krajskému úřadu Plzeňského kraje za podporu v roce 2017

    Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná děkuje Krajskému úřadu Plzeňského kraje za podporu v roce 2017. Plzeňský kraj podpořil v roce 2017 činnost tělocvičné jednoty přidělením 3 dotací. První dotace byla ve výši 46 tisíc korun z dotačního programu bezpečné branky. Další dvě dotace ve výši 25 a 20 tisíc korun byly přiděleny v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 a byly použity na údržbu travnatého hřiště a nákup sportovního materiálu pro děti a mládež. Přidělené dotace velmi pomohly k zajištění činnosti naší tělocvičné jednoty. Děkujeme!
    logokupk

Leave a reply

Cancel reply