• Pilates

    Cvičební systém, který rovnoměrně posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz je přitom kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů, přesnost a plynulost cviků. Cvičení předchází bolestem zad, prevenci úrazů, inkontinenci atd. Hodiny probíhají pod vedením cvičitelky Martiny Patzenhauerové, každou středu od 17,00 do 18,00 h (v sálku s kobercem), kromě školních prázdnin.
    Kontakt na cvičitelku: 734 439 619

    Chcete-li se na něco zeptat, napište mi JirinaBibova@seznam.cz.

Leave a reply

Cancel reply